Podłogi Wild Strawberry

Bezpieczny Plac Zabaw - poradnik dla administratorów i właścicieli

Plac Zabaw kojarzy nam się z przyjemnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy pięknej słonecznej pogodzie. Plac zabaw to kolorowe karuzele, huśtawki i wygodne ławki, z których można obserwować bawiące się radośnie dzieci. Jednak Plac Zabaw łączy także pewne obowiązki dla nas - dorosłych. Musi być miejscem przede wszystkim BEZPIECZNYM dla zdrowia i życia najmłodszych.

Bezpieczebezpieczny plac zabawństwo na placach zabaw reguluje dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Zasadą jest, że wszyscy producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. To czy tak jest faktycznie można udowodnić m.in. przez fakt produkcji w zgodzie z obowiązującymi normami. W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz nawierzchni będą to odpowiednio normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

W naszej ofercie posiadamy cały wachlarz produktów przeznaczonych na place zabaw dla dzieci, posiadających wymagane dyrektywą atesty i certyfikaty. Wybór jest bogaty: od popularnych mat przerostowych WS Play dostępnych w kolorach czarnym i zielonym, poprzez lite Maty Solid dostępnych w różnych grubościach, wymiarach i kolorach. Wszystkie te produkty posiadają certyfikaty HIC (Krytyczna Wysokość Upadku) przekraczającą 3m! Dodatkowym ich atutem jest okres gwarancji, który trwa aż 5 lat!

 

Gorąco zachęcamy naszych Klientów, zarówno instytucje i firmy zlecające budowę lub remont placów zabaw, jak i firmy budowlane, do zapoznania się z treścią poradnika "Bezpieczny Plac Zabaw - poradnik dla administratorów i właścicieli" wydanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów autorstwa Davida Yearley (Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom / Royal Society for the Preventiion of Accidents – RoSPA)

 

 

Prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji możemy przeczytać, że uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczenie prawa dzieci do ekspresji. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę – zapewnienie dzieciom maksymalnej ochrony zdrowia i życia najmłodszych.

"Bezpieczny Plac Zabaw - poradnik dla administratorów i właścicieli"

 

 

Skontaktuj się z nami