Podłogi Wild Strawberry

Maty antypoślizgowe, tymczasowe chodniki

Chodniki na Budowę Tymczasowy Chodnik Gumowe Chodniki

Nasze trudnopalne maty przerostowe są skuteczne jako tymczasowe chodniki na placach budowy i wszędzie tam gdzie występuje wzmożony ruch pieszy.

Zastosowanie tych mat na terenach błotnistych ułatwi komunikację pieszą, zabezpieczy przed grząźnięciem i pomoże utrzymać strefę budowy w czystości.

Zarówno rozmiar jak i waga naszych mat przerostowych bardzo ułatwiają montaż. Ich wymiary to 1,0m x 1,5m x 23mm, waga to ok. 12kg. Szerokość jednego metra jest idealną szerokością aby zapewnić bezkolizyjną komunikację.

Nasze maty są zgodne z normą BS EN 7188:1998 - zapewnia to antypoślizgowość na poziomie 71 PVT dla mat suchych oraz 48 PVT dla mat mokrych. W związku z czym zastosowanie ich na terenie budowy radykalnie zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy - co przełoży się na zwiększenie produktywności wśród pracowników!

Dodatkowym atutem przemawiającym za wykorzystaniem naszych mat antypoślizgowych jest fakt, iż są une trudnopalne zgodnie z normą BS EN 4790:1987.

Skontaktuj się z nami